CÔNG TY TNHH BICATA 6 KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
Hotline 0909903138
BAO BI CARTON

Mô tả :

Thông số kỷ thuật :

Thông Tin Sản Phẩm

SẢN PHẨM LIÊN QUAN
BAO BÌ CARTON 3 LỚP
02
BAO BÌ CARTON 5 LỚP
04
Giấy carton
C001
Giấy carton 3 lớp
C002
BAO BÌ CARTON 7 LỚP
06
Giấy carton 3 lớp
C003